<p style="text-align: left"><span style="color: #ff0000"><strong>MIROSŁAW KRUSIEWICZ - ZAGRAJMY O WSPÓLNY SUKCES!</strong></span></p>

MIROSŁAW KRUSIEWICZ - ZAGRAJMY O WSPÓLNY SUKCES!

O mnie

O mnie

Mirosław Krusiewicz. Lat 59, od urodzenia mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Absolwent „Kopernika” i „Budowlanki”. Wykształcenie wyższe uniwersyteckie. Pedagog i wychowawca . Obecnie urzędnik samorządowy wyższego szczebla.

Wieloletni dyrektor mińskiej „Piątki”. Żona Teresa (emerytowana polonistka CKU), dwoje dorosłych dzieci i wnuczek. Zasłużony działacz kultury fizycznej (MKS Mazovia, Szkolny Związek Sportowy, TKKF „Albatros”. Wspiera i pomaga organizacjom pozarządowym całego województwa mazowieckiego. Wielki sympatyk tenisa stołowego. Organizator wielu imprez rekreacyjnych promujących region, ostatnio „Senioriada” w Mrozach.

Zasłużony samorządowiec, inicjator i pomysłodawca wielu powiatowych wydarzeń: Igrzyska Samorządowców, Powiatowa Laura, Forum Sportu. Dzięki pracy w Urzędzie Marszałkowskim na stanowisku Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu przyczynił się w znacznym stopniu do poprawy bazy sportowej w województwie mazowieckim.

Merytoryczny, konsekwentny i skuteczny w działaniu. Szanuje poglądy innych. Dotrzymuje zobowiązań.

Okręg wyborczy nr 47 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego.

Okręg wyborczy nr 47 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar powiatów garwolińskiego, mińskiego i węgrowskiego.

POWIAT WĘGROWSKI

POWIAT WĘGROWSKI

POWIAT GARWOLIŃSKI

POWIAT GARWOLIŃSKI

POWIAT MIŃSKI

POWIAT MIŃSKI

13 października pójdźmy na WYBORY!

Dziękuję za każdy oddany głos!

13 października pójdźmy na WYBORY!

Dziękuję za wizytę! Zapraszam również na mój profil #FB